Projekty

ZAOLZIE.PL

Okres realizacji / doba realizace: 1.1. 2020 – 31.12. 2020 Cele projektu / Cíle projektu: Całoroczna prezentacja polskiej kultury na Zaolziu. Celoroční prezentace polské kultury na Těšínsku. Działalnia projektu/Aktivity projektu: program kulturalny w klubie Dziupla (patrz http://www.dziupla.cz) kulturní program v klubu Dziupla (vis http://www.dziupla.cz) Projekt wsparty przez / Projekt podpořen: Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa… Pokračovat ve čtení ZAOLZIE.PL

WAKACJE NA ZAOLZIU- Prázdniny na Zaolziu

Okres realizacji-doba realizace: 1.7. 2020 – 31.08. 2020 Projekt realizowany od 2018 roku (wcześniej jako Wakacje z Dziuplą, Wakacje z tradycją-Prázdniny z tradicí). Projekt skupia się na realizacji wakacyjnego programu w języku polskim dla dzieci z polskich szkół na Zaolziu. Cele projektu: – Stworzenie atrakcyjnej możliwości spędzania wakacji w polsko-języcznym środowisku.  – Poszerzanie zasobu słów uczestników. – Szerzenie… Pokračovat ve čtení WAKACJE NA ZAOLZIU- Prázdniny na Zaolziu

Obozy Językowe – Jazykové tábory

Okres realizacji-doba realizace: 1.7. 2020 – 31.08. 2020 Obozy językowe realizowane od 2016 roku na obszarze całego Zaolzia oraz w Brnie. Działania projektu zamierzone są na organizowanie obóz językowych w formie półkolonii dla polskich dzieci zamieszkałych w Republice Czeskiej. Cele projektu: – Stworzenie atrakcyjnej możliwości spędzania wakacji w polsko-języcznym środowisku  – Poszerzanie zasobu słów uczestników… Pokračovat ve čtení Obozy Językowe – Jazykové tábory

Młode Zaolzie – Mladé Zaolzí

Okres realizacji / doba realizace: 1.1. 2020 – 31.12. 2020 Cele projektu / Cíle projektu: – integracja środowiska młodzieżowego, poznanie się, tworzenie własnych pomysłów – tworzenie ciekawego programu pozaszkolnego – promocja kultury polskiej wśród młodzieży zaolziańskiej – próba wychowywania młodych liderów – aktywizacja młodych ludzi poprzez konkretne działania – wspieranie młodych twórców (warsztaty) – wciągnięcie… Pokračovat ve čtení Młode Zaolzie – Mladé Zaolzí