O nas

O nas

Stowarzyszenie Młodzieży Polskie (SMP) powstało w 1947 roku na Zaolziu. W odróżnieniu od licznych międzywojennych polskich związków młodzieży, specializujących się w różnych dziedzinach pracy społecznej, powstałe SMP objęło cały zakres działalności młodzieżowej – zespoły śpiewacze, taneczne, dramatyczne. Inicjatorami założenia SMP byli ci sami ludzie co zakładali PZKO.  Po lutym 1948 r. Komunistyczna Partia Czechosłowacji  dążyła do utworzenia jednolitej ogólnopaństwowej organizacji młodzieżowej. Zjazd połączeniowy wszystkich młodzieżowych grup narodowych odbył się 23 i 24 maja 1949 r. SMP przekształcono w Sekcję Młodzieży Polskiej przy Czechosłowackim Związku Młodzieży (CZM-SMP). Sekcja zachowała pełną autonomię w ramach CZM i samodzielnie decydowała o swojej działalności, jednak w marcu 1952 r. doszło do pełnej fuzji z CZM co faktycznie znaczyło likwidację SMP, proces ten tłumaczono propagandowymi hasłami o konieczności budowania socjalistycznego społeczeństwa.

Atmosfera Praskiej Wiosny sprzyjała możliwości odrodzenia SMP, w dniu 16 kwietnia 1968 r. wybrano Tymczasowy Zarząd Główny SMP. Momentem przełomowym był Zjazd SMP w hotelu Piast  22 czerwca 1968 r., gdzie delegaci z 42 grup SMP reprezentowali około 3,5 tysięczną bazę członkowską. Na czele stanął Jan Szymik (od marca 1969 r. Władysław Josiek), wiceprezesami zostali W. Josiek i Władysław Biłko, etatowym sekretarzem Jan Walczysko. Następstwa 16-letniej próżni zostały szybko przezwyciężone. Kluby Młodych PZKO przekształcono w grupy SMP, a młodzi członkowie PZKO stawali się automatycznie członkami SMP zachowując legitymacje obu związków. Zaplanowany na 25 lutego 1970 r. Zjazd SMP został przez władze zakazany. Tym samym doszło do drugiej likwidacji SMP.

Po zmianiach ustrojowych w 1989 roku doszło do ponownego założenia SMP. W lutym 1990 r. odbył się Zjazd Konstytuujący, na którym wybrano Marka Michałka nowym prezesem. Do czołowych działaczy należeli także Bogdan Kokotek i Włodzimierz Smugała (prezesi w latach 1992-96). W nowych warunkach społeczno-ekonomicznych niełatwo było odbudować organizację na nowo i trzeba było sprostać wielu nowym wyzwaniom (zmiany w finansowaniu organizacji, brak zainteresowania działnością społeczną). Od początku prowadzili młodzieżowy klub Dziupla (patrz. www.dziupla.cz), gdzie organizowano szereg ciekawych imprez (Karczma Artystów, spotkania literackie, koncerty). Z ubiegiem czasu brakowało ludzi  i chętnych do pracy, tak więc w połowie lat 90. dochodzi do wyciszenia działalności.

Reaktywacja działalności SMP nadeszła w 2000 r. kiedy znalazła się grupa młodych ludzi chętnych do wskrzeszenia organizacji. Grono inicjatorów tworzyli: Michał Przywara,  Leszek Cimała, Roman Sekula, Robert Szewczyk, Mirosław Wacławik. W lutym tego roku przy wsparciu Józefa Szymeczka, ówczesnego prezesa Kongresu Polaków, dochodzi do Zjazdu, gdzie prezesem zostaje wybrany Robert Szewczyk. Młodzież nie miała łatwych początków, brak struktury i jakichkolwiek środków finansowych powoduje, że działalność SMP skupia się przede wszystkim na organizowaniu jednorazowych imprez (Odlot, Bal Gałganiarzy, Rajd Filipka itp.), do największej należą Dni Kultury Studenckiej – przegląd twórczości polskiej młodzieży z Zaolzia. Do zasadniczej zmiany dochodzi w 2008 r. kiedy SMP przejmuje klub Dziupla i tworzy w nim centrum polskiej kultury na Zaolziu. Dziupla staje się ulubionym miejscem Polaków z obu stron Olzy, w ciągu roku realizowane są dziesiątki imprez kulturalno-oświatowych. Ponadto klub świadczy usługi gastronomiczno-organizacyjne, działa w nim sala prób dla regionalnych muzyków. Obecnie SMP pracuje nad poszerzaniem zaplecza organizacyjnego dla polskiej młodzieży z Zaolzia, poszerza zakres działalności o nową grupę docelową – dzieci z polskich szkół w wieku od 6 do 12 lat, organizuje liczne projekty edukacyjne i kulturalne. W 2019 r. otworzyło centrum coworkingowe w Czeskim Cieszynie (patrz. coworkvtesine.cz) dla wsparcia lokalnej, drobnej przedsiębiorczości. Na dzień dzisiejszy tworzy sprawnie działającą organizację opartą o profesjonalne zarządzanie.

Prezesi SMP w latach 2000-2020:

Rober Szewczyk (2000-2002), Roman Sekula (2002-2012), Adela Stec (2012-2016), Michał Zawadzki (2016-do dziś).