WAKACJE NA ZAOLZIU- Prázdniny na Zaolziu

Okres realizacji-doba realizace: 1.7. 2020 – 31.08. 2020

Projekt realizowany od 2018 roku (wcześniej jako Wakacje z Dziuplą, Wakacje z tradycją-Prázdniny z tradicí).

Projekt skupia się na realizacji wakacyjnego programu w języku polskim dla dzieci z polskich szkół na Zaolziu.

Cele projektu:

– Stworzenie atrakcyjnej możliwości spędzania wakacji w polsko-języcznym środowisku. 

– Poszerzanie zasobu słów uczestników.

– Szerzenie atrakcyjnej wiedzy o Polsce i polskiej kulturze.

– Budowanie polskiej tożsamości narodowej wśród polskich dzieci mieszkających poza Zaolziem.

– Budowanie polskiej tożsamości narodowej wśród dzieci z Zaolzia.

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Program realizowany jest wg harmonogramu w 3 miejscowościach Bystrzyca, Czeski Cieszyn, Karwina.
 • Dziecko może brać udział w dowolnej ilości zajęć – trzeba wypisać w zgłoszeniu. Zgłoszenie należy przesłać na email smp@centrum.cz minimum 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 • Opłata za 1 dzień jest 170 CZK (w cenie obiad, 2 przekąska, owoce, napoje). Opłatę należy przesłać na konto 233045971/0300.

Pliki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa

 1. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
 2. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowaców od godz. 7:30 do godz. 16:30.
 3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca realizacji zajęć i z powrotem.
 4. Dzieci odbierane są wyłącznie przez osoby wskazane w zgłoszeniu uczestnika, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą przez osoby trzecie.
 5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani wyrazić na to zgodę w zgłoszeniu uczestnika.
 6. Uczestnicy mają obowiązek: podporządkować się poleceniom wychowawców, przestrzegać harmonogramu dnia, brać udział w programie obozu, szanować mienie, sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 7. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzicie.
 8. Samowolne oddalanie się, niewykonywanie poleceń wychowawców, wulgarne zachowanie, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w dalszych zajęciach.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część zajęć, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w zajęciach.
 10. Rodzic powinien poinformować wychowawcę o stanie zdrowia dziecka. W przypadku, że jest chore, wychowawca może odmówić przyjęcie dziecka.
 11. Uczestnicy mają prawo do: spokojnego wypoczynku; uczestniczenia w zajęciach; korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów zapewnionych podczas zajęć; wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie zajęć.
 12. Wychowawcy dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

PProjekt wsparty przez / Projekt podpořen:

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą. 

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s