Obozy Językowe – Jazykové tábory

Okres realizacji-doba realizace: 1.7. 2020 – 31.08. 2020

Obozy językowe realizowane od 2016 roku na obszarze całego Zaolzia oraz w Brnie.

Działania projektu zamierzone są na organizowanie obóz językowych w formie półkolonii dla polskich dzieci zamieszkałych w Republice Czeskiej.

Cele projektu:

– Stworzenie atrakcyjnej możliwości spędzania wakacji w polsko-języcznym środowisku 

– Poszerzanie zasobu słów uczestników obozu

– Szerzenie atrakcyjnej wiedzy o Polsce i polskiej kulturze

– Budowanie polskiej tożsamości narodowej wśród polskich dzieci mieszkających poza Zaolziem

– Budowanie polskiej tożsamości narodowej wśród dzieci z Zaolzia

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Obozy realizowane są w trybie pięciodniowym. Dziecko może uczestniczyć w dowolnym dniu. Opłata za 1 dzień jest 170 Kč/os. Opłata obejmuje 1 x obiad, 2 x przekąskę (owoc, kanapka), napoje (woda niegazowana, soki), ubezpieczenie.
 • Opłatę należy zapłacić min. 3 dni przed rozpoczęciem obozu na nasze konto 233045971/0300 z dopiskiem miejsca realizacji obozu i nazwiskiem dziecka (np. „obóz Łomna – Sikora“). Opłaty w gotówce tylko za zgodą instruktora konkretnego obozu, opłacone najpóźniej w pierwszym dniu obozu.
 • Do uczestnictwa należy wypełnić zgłoszenie oraz potwierdzenie o „zdravotní způsobilosti dítěte“, które należy oddać w 1 dniu obozu (z datą rozpoczęcia obozu). Zgłoszenie należy przesłać na nasz email smp@centrum.cz najpóźniej tydzień przez rozpocząciem.

TERMINY 2020:

Już w krótce !!!

Regulamin uczestnictwa

 1. Uczestnikami obozu mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
 2. Uczestnicy obozu przebywają pod opieką wychowaców od godz. 7:30 do godz. 16:30.
 3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca realizacji obozu i z powrotem.
 4. Dzieci odbierane są wyłącznie przez osoby wskazane w zgłoszeniu uczestnika, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą przez osoby trzecie.
 5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani wyrazić na to zgodę w zgłoszeniu uczestnika.
 6. Uczestnicy obozu mają obowiązek: podporządkować się poleceniom wychowawców, przestrzegać harmonogramu dnia, brać udział w programie obozu, szanować mienie, sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 7. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzicie.
 8. Samowolne oddalanie sIę od obozu, niewykonywanie poleceń wychowawców, wulgarne zachowanie, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w obozie.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników obozu, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część obozu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w obozie.
 10. Rodzic powinien poinformować instruktora obozu o stanie zdrowia dziecka. W przypadku, że jest chore, instruktor może odmówić przyjęcie dziecka.
 11. Uczestnicy obozu mają prawo do: spokojnego wypoczynku; uczestniczenia w zajęciach obozu; korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów zapewnionych podczas zajęć; wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie obozu.
 12. Wychowawcy na obozach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

Pliki do pobrania:

Projekt wsparty przez / Projekt podpořen:

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą. 

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s